Riidat.fi -sivustot

Sivustot

Työkyvyttömyyseläke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.

Asuntokauppariidat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.

Rakennusriidat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin, est eu vehicula pulvinar.

Riidat.fi -ratkaisut

Viimeisimmät ratkaisut

Korkeimmassa oikeudessa asiassa oli kysymys siitä, olisiko hovioikeuden tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa koko asiassa. Korkein oikeus tarkasteli luvan myöntämistä erityisesti muutos- ja tarkistusperusteella. Muutosperusteesta on säädetty oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun

Jatka lukemista..KKO:2015:70: Olisiko hovioikeuden tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa koko asiassa?

 52 näyttökertaa

KKO:2004:126 Diaarinumero: R2003/39Esittelypäivä: 12.8.2004Antopäivä: 17.12.2004Taltio: 2957 Käräjäoikeuden lautamies oli asianosaisen kummi. Väitettä lautamiehen esteellisyydestä ei ollut tehty käräjäoikeudessa eikä hovioikeudessa. Kysymys siitä, saiko hovioikeus omasta aloitteestaan ottaa lautamiehen mahdollisen esteellisyyden

Jatka lukemista..KKO:2004:126: Saiko hovioikeus omasta aloitteestaan ottaa lautamiehen mahdollisen esteellisyyden tutkittavakseen?

 44 näyttökertaa

A:lla oli todettu ammattitautina asbestiplakkitauti, minkä perusteella A haki päivärahaa, tapaturmaeläkettä ja haittarahaa. A toimitti vakuutuslaitokselle myöhemmin uutta selvitystä, jonka johdosta se oli tutkinut A:n ammattitautiasian uudestaan. Vakuutuslaitos katsoi, ettei

Jatka lukemista..KKO:2014:66: Oliko Y esteellinen käsittelemään vakuutusoikeudessa vuonna 2012 A:n tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tekemää valitusta?

 53 näyttökertaa

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli käsitellyt A:n toimintaa C Oy:n konkurssissa ja päättänyt käynnistää A:han kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko A asianajajana menetellyt hyvän asianajatavan vastaisesti. A sai menettelystään varoituksen, mutta

Jatka lukemista..KKO:2015:30: Oliko asianajaja ollut hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden perusteella esteellinen toimimaan pesänhoitajana?

 44 näyttökertaa