Riidat.fi -sivustot

Työeläkeriidat, vakuutuuskorvausriidat, asunto-osakeyhtiöriidat, asuntokauppariidat, osakasriidat ja rakennusriidat.

Työeläkeriidat.fi

Ohjeita erityisesti työkyvyttömyyseläkeriitoihin. Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan? Miten haetaan muutosta? Tyoelakeriidat.fi -sivustolla on muun muassa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan, vakuutusoikeuden, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Työeläkeriidat.fi

Vakuutuskorvausriidat.fi

Ohjeita vakuutusriitoihin, tapaturmavakuutusriitoihin sekä potilasvahinko- ja lääkevahinkoriitoihin. Miten hakea muutosta kielteiseen korvauspäätökseen? Entä miten tulee toimia, jos ei kykene työhön tapaturman tai vahinkotapahtuman jälkeen? Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan, vakuutuslautakunnan, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Vakuutuskorvausriidat

Asoyriidat.fi

Miten asunto-osakeyhtiöt toimivat ja mitä ovat osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet? Mitä hallitus voi päättää ja mitä päätetään yhtiökokouksissa? Hallituksen jäsenten vastuu? Yhtiökokouksen pätemättömyys ja mitättömyys - miten niitä moititaan? Korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien päätöksiä erilaisista riitatilanteista, esimerkiksi vahingonkorvauksista.

Asoyriidat.fi

Asuntokaupanvirheet.fi

Ohjeet onnistuneen asuntokaupan tekemiseen. Miten välttää riidat vanhojen asuntojen kaupoissa. Miten menetellä riitatilanteessa ja miten hankkia asianajaja? Ohjeet myös reklamaatioon ja asian sovitteluun. Esimerkkejä erilaisista riidoista esimerkiksi korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja.

Asuntokaupanvirheet.fi

Osakasriidat.fi

Osakeyhtiöiden osakkaiden väliset riidat ovat yleisiä. Niihin saat ohjeita näiltä sivuilta. Mistä asioista voidaan päättää määräenemmistöllä ja mistä tavallisella enemmistöllä? Mikä on yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sisältö ja merkitys ja miten niillä voidaan sopia yhtiön menettelytavoista?

Osakasriidat.fi

Rakennusriidat.fi

Ohjeita kuluttajille, omakotirakentajille, urakoitsijoille ja rakennuttajille sekä rakennusalan konsulteille ja arkkitehdeille. Keskeiset lait ja muut normit. Paljon tuomioita eri riitatilanteista, esimerkiksi korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuita.

Rakennusriidat.fi

Asianajotoimisto Petri Järvensivu Oy
Pursimiehenkatu 16, 00150 Helsinki
AA Petri Järvensivu | OTM, lakimies Janina Baljashkin
petri@petrijarvensivu.fi | janina@petrijarvensivu.fi
puh. +358400442460 | +358405309373

Yhteydenottolomake